Da Cao, Xiangnan He, Lianhai Miao, Yahui An, Chao Yang & Richang Hong:
Attentive Group Recommendation
ACM SIGIR Conference on Information Retrieval 2021 [12-Jul-18]