Han Liu, Xiangnan He, Fuli Feng, Liqiang Nie, Rui Liu & Hanwang Zhang:
Discrete Factorization Machines for Fast Feature-based Recommendation
IJCAI 2018 [13-Jul-18]