Jianglong Zhang, Liqiang Nie, Xiang Wang, Xiangnan He, Xianglin Huang and Tat-Seng Chua:
Shorter-is-Better: Venue Category Estimation from Micro-Video
ACM on Multimedia Conference 2016 [15-Oct-16]