Jinhui Tang, Xiaoyu Du, Xiangnan He, Fajie Yuan, Qi Tian, Tat-Seng Chua:
Adversarial Training Towards Robust Multimedia Recommender System
IEEE Trans. Knowl. Data Eng[2019-01-18]