Jinhui Tang, Xiaoyu Du, Xiangnan He, Fajie Yuan, Qi Tian, Tat-Seng Chua:
Adversarial training towards robust multimedia recommender system
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [18-Jan-19]