Jun Xiao, Hao Ye, Xiangnan He, Hanwang Zhang, Fei Wu & Tat-Seng Chua:
Attentional Factorization Machines: Learning the Weight of Feature Interactions via Attention Networks
IJCAI 2017 [19-Aug-17]