Lizi Liao, Xiangnan He, Zhaochun Ren, Liqiang Nie, Huan Liu & Tat-Seng Chua:
Representativeness-aware Aspect Analysis for Brand Monitoring in Social Media 
IJCAI 2017 [19-Aug-17]