Meng Liu, Xiang Wang, Liqiang Nie, Xiangnan He, Baoquan Chen, Tat-Seng Chua:
Attentive Moment Retrieval in Videos
ACM SIGIR Conference on Information Retrieval 2018 [12-Jul-18]