Sicheng Zhao, Hongxun Yao, Yue Gao, Rongrong Ji, Wenlong Xie, Xiaolei Jiang and Tat-Seng Chua:
Predicting Personalized Emotion Perceptions of Social Images
ACM on Multimedia Conference 2016 [15-Oct-16]