Tiancheng Shen, Jia Jia, Guangyao Shen, Fuli Feng, Xiangnan He, Huanbo Luan, Jie Tang, Thanassis Tiropanis, Tat-Seng Chua, Wendy Hall:
Cross-Domain Depression Detection via Harvesting Social Media
EMNLP 2018 [27-Oct-18]