Wenlong Xie, Hongxun Yao, Xiaoshuai Sun, Tingting Han, Sicheng Zhao, Tat-Seng Chua:
Discovering Latent Discriminative Patterns for Multi-Mode Event Representation
IEEE Transactions on Multimedia [5-Nov-18]