Xiaogang Wang, Qianru Sun, Tat-Seng Chua, Marcelo H. Ang Jr.:
Generating Expensive Relationship Features from Cheap Objects
BMVC 2019 [2019-09-09]