Xiaoyu Du, Xiangnan He*, Fajie Yuan, Jinhui Tang, Zhiguang Qin & Tat-Seng Chua:
Modeling Embedding Dimension Correlations via Convolutional Neural Collaborative Filtering
ACM Transactions on Information Systems [26-Jun-19]