Yixin Cao, Zhiyuan Liu, Chengjiang Li, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Tat-Seng Chua:
Multi-Channel Graph Neural Network for Entity Alignment
ACL 2019 [28-Jul-19]