Zawlin Kyaw, Shuhan Qi, Ke Gao, Hanwang Zhang, Luming Zhang, Jun Xiao, Xuan Wang, and Tat-Seng Chua:
Matryoshka Peek: Toward Learning Fine-Grained,Robust, Discriminative Features for Product Search
IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 19, No. 6 (JUNE 2017) [18-Jan-17]