Steering Committee

Prof XUE Qikun

Vice President, THU

Prof TAN Eng Chye

President, NUS

Prof WU Jianping

Dean, Computer Science, THU

Prof MOHAN Kankanhalli

Dean, School of Computing, NUS

Prof ZHANG Bo

Academician, THU

Prof OOI Beng Chin

Director, Smart System Institute, NUS

Management Team

CHUA Tat Seng

Co-Director

SUN Maosong

Co-Director

Dame Wendy HALL

Co-DIrector

SEAH Choon Meng

Program Director, NUS

LI Juanzi

Executive Director, THU

Principal Investigators

KAN Min-Yen

Co-PI

LIANG Zhenkai

Co-PI

NG Teck Khim

Co-PI

OOI Wei Tsang

Co-PI

TAN Kian Lee

Co-PI

YU Rongjun

Co-PI

Visiting Experts

CUI Yong

Visiting Research Professor

Dame Wendy HALL

Visiting Research Professor

He Xiangnan

Visiting Research Professor

Hong Richang

Visiting Research Professor

LI Juanzi

Visiting Research Professor

LIU Yiqun

Visiting Research Professor

NGO Chong Wah

Visiting Research Professor

ZHANG Bo

Visiting Research Professor

SUN Maosong

Visiting Research Professor

TANG Jie

Visiting Research Professor

TANG Jinhui

Visiting Research Professor

WANG Meng

Visiting Research Professor

CUI Peng

Visiting Research Asosciate Professor

LIU Zhiyuan

Visiting Research Asosciate Professor

JIA Jia

Visiting Research Asosciate Professor

ZHANG Min

Visiting Research Asosciate Professor

LUAN Huanbo

Visiting Senior Research Scientist

LUO Cheng

Visiting Senior Research Fellow

Richie Ng Zheng Hao

Visiting Research Scholar

Research & Development Team

MENG Lei

Senior Research Fellow (Multimedia)

CAO Yixin

Research Fellow (NLP)

DU Xiaoyu

Research Fellow (Deepfake & Privacy)

FENG Fuli

Research Fellow (Fintech)

LEI Wenqiang

Research Fellow (Dialog System)

LIAO Lizi

Research Fellow (Dialog System)

WANG Xiang

Research Fellow (RecSys)

YANG Xun

Research Fellow (Multimedia)

Paul YUAN

Research Fellow (Food Recognition)

Jonathan STANIFORTH

Research Associate

CHAN Ming Wei

Research Assistant (Fintech)

CHANG Jiangeng

Research Assistant (Fintech)

HAO Wenkang

Lead (Quant AI)

CAO Yu

Software Engineer

LIN Boyuan

Software Engineer

GELLI Francesco

PhD Student

HU Zikun

PhD Student

JIN Zhe

PhD Student

KYAW Zaw Lin

PhD Student

LI Yicong

PhD Student

LI Zixuan

PhD Student

LIU Zhiyuan

PhD Student

MA Yunshan

PhD Student

PAN Liangming

PhD Student

SHANG Xindi

PhD Student

SHUI Ruihao

PhD Student

WANG Wenjie

PhD Student

XIAO Junbin

PhD Student

ZHAO Na

PhD Student

ZENG Jun

PhD Student

MA Zhixin

Intern

RUI Xilin

Intern

Sofia Voronina

Intern

WEI Yinwei

Intern

LIU Kun

Visiting Student

MAO Kaili

Visiting Student

Admin Team

TAN Tek Min

Program Manager, NUS

Selene CHOO

Assistant Admin Manager, NUS

CHEN Na

Secretary, THU